top of page

Website bán hàng, thiết kế website và các tính năng dành cho bán hàng trên web, không bao gồm các tính năng chốt đơn livestream.

Không giới hạn tính năng, bao gồm bán trên web và bán trên live.

bottom of page